L’AMPA és una associació legalment constituïda i registrada en el Registre d’Associacions de la Generalitat. És una associació sense ànim de lucre.

Alguns dels fins de l’associació han de ser entre altres: 

  • Informar, orientar, defensar els drets dels pares i mares pel que fa a l’educació dels seus fills/es.
  • Actuar com a portaveu dels suggeriments, inquietuds dels pares i mares sempre amb col·laboració amb el Centre.
  • Estimular, promoure d’acord amb la Gerència, Direcció, professors i alumnes activitats complementàries i/o formatives. 

Per tant, el nostre objectiu com a AMPA ha de ser intentar amb esperit constructiu i de servei conjuntament al l’escola fer que les coses que ens afecten com a mares i pares funcionin millor.

“L’AMPA som tots i totes els pares i mares d’alumnes de l’Escola del Carme”