El món educatiu té molt interioritzat el discurs de la millora contínua. Això és molt positiu i sovint comporta un alt nivell d'autocrítica. Quan aquesta dimensió autocrítica, però, es projecta en la societat o en l'opinió pública no especialitzada, la imatge pot sortir distorsionada.
És freqüent que, a partir d'informacions disperses i necessàriament superficials i fragmentades dels mitjans de comunicació, es creï una imatge de l'escola del país molt més negativa i allunyada del que la realitat i una anàlisi més profunda demostren.
Llegiu aquest article, publicat a la premsa, precisament, aquests dies previs a la preinscripció per al curs escolar 2013-2014.

La bona escola catalana
FUNDACIÓ ESCOLA CRISTIANA - Carles Armengol